Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Formularze dot. programu studiów i programu praktyk zostały zatwierdzone ostatecznie przez KE w końcu kwietnia br., otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w dniu 06.05.2014 r.
Przygotowywany program studiów powinien obejmować przedmioty za 30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok.
W przypadku praktyk – zaleca się stosowanie punktów ECTS tam gdzie tylko to możliwe.

W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach gdy niemożliwe jest skonstruowanie programu studiów za powyższą liczbę punktów ECTS, instytut macierzysty studenta powinien poinformować go w formie pisemnej przed wyjazdem, o przedmiotach / komponentach edukacyjnych, których zaliczenie jedynie w uczelni macierzystej jest niezbędne do uzyskania dyplomu. Przypominamy, że istotą mobilności w programie Erasmus+ nie jest zrealizowanie takich samych treści programowych, ale zdobycie porównywalnych efektów kształcenia – patrz aneks 1 (guidelines) w LA i TA.

UWAGI:

* wzory formularzy stanowią obowiązujące minimum, tj. żadna ich część nie może zostać pominięta/usunięta - istnieje jedynie możliwość modyfikacji in plus czyli poprzez uzupełnienie dokumentu o dodatkowe informacje
* wzory formularzy LA i TA należy stosować do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ KA1, począwszy od roku akademickiego 2014/2015 - z dniem 7 maja br. dokumenty przygotowane na drukach z poprzedniej edycji programu nie będą przyjmowane.

data modyfikacji: 2015-03-05 dodano: 2014-05-23, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel