Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
SMP
Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja na praktyki w ramach nowego programu Erasmus+. Zanim jednak zostanie rozpoczęta, warto zapoznać się z ogólnymi zasadami realizacji praktyk:
- danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus na danym poziomie studiów;

- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy można realizować zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego, jednak tego typu wyjazdy wiążą się z koniecznością uzgodnienia indywidualnej organizacji studiów. Zasadą będą praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę prorektora;

- nowością w programie jest możliwość wyjazdów na praktyki absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów, jednak zakwalifikować się na wyjazd trzeba jeszcze będąc studentem (przed obroną);

- praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm);

- instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów;

- stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów zostaną zamieszczone na stronie w pliku 'zasady finansowe';

- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić dokumenty m.in.: Learning Agreement for Traineeships (LA), formularz zgłoszeniowy. Dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć koordynatora uczelnianego ul. A. Krajowej 48, pokój 102. Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny.

- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do dyrektora instytutu z prośbą o opinię, następnie koordynatora i prorektora w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Wymagane jest dołączenie formularza zgłoszeniowego studenta.

data modyfikacji: 2014-09-09 dodano: 2014-08-07, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel