Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
• Podanie/wniosek o przyznanie grantu
• Formularz dotyczący danych o rachunku bankowym
• Potwierdzenie znajomości języka obcego (kserokopie dokumentów potwierdzających umiejetności-jeśli dotyczy)
• Kwestionariusz osobowy
• list motywacyjny. List powinien być prośbą o zgodę na udział w odbyciu praktyki.
Do uczelnianego koordynatora należy dostarczyć kserokopię listu z adnotacją prorektora ds. studenckich o zgodzie na wyjazd na praktykę (obowiązkowa praktyka studencka).
• wypełniony formularz zgłoszeniowy na praktykę w języku polskim z opinią właściwego dyrektora instytutu.
• Training Agreement podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej .
• List intencyjny z instytucji przyjmującej (jeśli student sam zorganizował miejsce na odbycie praktyk).
• Wniosek o przelanie stypendium na konto EURO.

Następnie zostaje podpisana umowa dwustronna (pomiędzy rektorem PWSZ a studentem)

Po powrocie z praktyki:
• dostarczyć Confirmation of Stay (nazwa zaświadczenia może się różnić, musi jednak zostać wystawiona na papierze firmowym) - potwierdzenie pobytu w instytucji zagranicznej
• należy wypełnić ankietę online na stronie Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus (www.frse.org.pl), która jest niezbędnym elementem rozliczenia wyjazdu na praktykę.
Login i hasło do ankiety udostępnia uczelniany koordynator.

Okres trwania praktyki w ramach programu LLP/Erasmus musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2011 a 30 września 2012.
Pobyt studenta w instytucji przyjmującej w celu zrealizowania praktyki nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy przy czym musi zawierać się w obrębie tego samego roku akademickiego.

data modyfikacji: 2013-04-24 dodano: 2011-05-29, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel