Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
1. Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme) STA
Przygotowany przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej i uzgodniony między stronami program planowanych zajęć w uczelni partnerskiej określający cele wyjazdu i nauczania, tematykę zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program nauczania stanowi podstawę zakwalifikowania nauczyciela akademickiego na wyjazd.

2. Indywidualny program szkolenia/Indywidualny plan pracy (Individual Work Programme) STT
Przygotowany przed wyjazdem pracownika administracji do uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej i uzgodniony między stronami Indywidualny program szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz zadania pracownika.

3. Formularz zgłoszeniowy
W uzasadnieniu wyjazdu należy podać wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy w ramach programu LLP/Erasmus. Biuro projektów informuje o ilości środków przeznaczonych na realizację wyjazdu programu LLP/Erasmus. Wniosek na wyjazd za granicę należy złożyć w biurze projektów (bud. A pok. 12).

4. Umowa finansowa
Nauczyciel akademicki/pracownik administracyjny jest zobowiązany do podpisania z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie umowy finansowej, która jest podpisywana przez beneficjenta i rektora. Po podpisaniu umowy możliwe jest wypłacenie środków finansowych na wyjazd.

5. Potwierdzenie pobytu
Dokument powinien być sporządzony na papierze firmowym uczelni przyjmującej i zawierać dokładny czas pobytu (zgodnie z datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią a Beneficjentem, tj. nauczycielem akademickim) oraz tematy i ilość przeprowadzonych zajęć (min. 5 godzin) lub treść odbytego szkolenia. Potwierdzenie podpisuje osoba uprawniona w uczelni partnerskiej. Dokument należy złożyć w biurze projket najpóźniej do 3 tygodni od zakończenia wizyty.

6. Sprawozdanie
Najpóźniej do 3 tygodni od zakończenia wizyty powinna być wypełniona ankieta on-line na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus (login i hasło udostępnia koordynator programu).

7. Bilet, karty pokładowe
Kopie biletów podróżnych, kart pokładowych lub karty pojazdu

data modyfikacji: 2013-04-25 dodano: 2011-05-29, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel