Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania

finansowanie w r.a. 2012/2013

Zasady Finansowe
Wyjazdy studentów na praktyki – SMP (Student Mobility Placements) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie w PWSZ w Sulechowie
w r. a. 2012/2013

1. Przyznana z Narodowej Agencji Programu Erasmus kwota grantu na wyjazdy studentów na praktyki na rok akademicki 2012/2013 wynosi 10 080,00 EUR. Liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji dla SMP wynosi 7.

2. Podział środków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w „Przewodniku dla Beneficjenta - rok akademicki 2012/13” stanowiącym załącznik nr VI do umowy finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” 2012-1-PL1-ERA02-28785, zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie.

3. Planuje się zrealizować minimum 7, trzymiesięczne wyjazdy. Wskazane liczby mają charakter orientacyjny. Możliwe są zmiany i przesunięcia liczby miesięcy pomiędzy grupami.

4. Ustala się sugerowaną, maksymalną wysokość stypendium w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:
Grupa 1: Szwecja - 480 EUR
Grupa 2: Belgia, Niemcy - 450 EUR

5. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane w EUR, w formie przelewu na rachunek walutowy stypendysty. Sugerujemy założenie konta walutowego w euro w wybranym przez siebie banku, w celu ułatwienia dostępu do pieniędzy za granicą.

6. Przydział miejsc odbywać się będzie na bieżąco, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Regułą są przyznawane 3-miesięczne wyjazdy, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody na dłuższy wyjazd. Decyzję podejmuje prorektor.

7. Ewentualne wolne środki, zwalniane w wyniku rezygnacji studentów z wyjazdów lub powstałe w wyniku uzyskania dodatkowych środków z Narodowej Agencji, zostaną wykorzystane na kolejne wyjazdy, zwiększenie grantów lub przedłużenia pobytów.

8. Osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.
data modyfikacji: 2013-04-25 dodano: 2012-06-19, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel