Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w ramach Programu LLP-Erasmus - STA (Staff Teaching Assignments)

1. Uzyskana z Narodowej Agencji Programu Erasmus kwota grantu na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2013/2014 wynosi 1 800EUR. Liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji wynosi 2.

2. Podział środków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w „Przewodniku dla Beneficjenta - rok akademicki 2013/14” stanowiącym załącznik nr VI do umowy finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” nr ERA/2013/MOB-SW/W/0192, zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie.

3. Planuje się realizację 2 wyjazdy.

4. Ustala się stawkę stypendium w kwocie 600 EUR, w formie ryczałtu, na wyjazd 7-dniowy (5 dni roboczych wyjazdu + 2 dni na dojazd bezpośrednio sąsiadujące z okresem pobytu) do wszystkich krajów UE, EOG, Chorwacji, Szwajcarii i Turcji.

5. W przypadku krótszego pobytu kwota stypendium ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

6. W przypadku pobytu krótszego niż 7 dni, kwota stypendium będzie wynosiła: 85 EUR (stawka dzienna) x liczba dni.

7. Nie ma możliwości uzyskać dofinansowania na pokrycie kosztów podróży.

8. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane w EUR, w formie przelewu na rachunek walutowy stypendysty.

9. Wysokość stypendium będzie wyrażona w EUR, w liczbach całkowitych.

10. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji przyjmującej.

11. Ewentualna, końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus zostanie określona na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej, potwierdzającego czas pobytu na stypendium. Pobyt na stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia.

12. Ewentualne wolne środki, zwalniane w wyniku rezygnacji nauczycieli akademickich z wyjazdów lub powstałe w wyniku uzyskania dodatkowych środków z Narodowej Agencji, zostaną wykorzystane na kolejne wyjazdy lub przesunięte na działanie STT.

13. Osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

14. W przypadku łączenia wyjazdu STA z inną działalnością naukowo-badawczą (np. kwerenda), należy we wniosku wyjazdowym wyraźnie zaznaczyć ilość dni przeznaczonych na prowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus oraz na inną działalność.Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
w ramach Programu LLP-Erasmus - STT (Staff Training)

1. Uzyskana z Narodowej Agencji Programu Erasmus kwota grantu na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych na rok akademicki 2013/2014 wynosi 1 800 EUR. Liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji wynosi 2.

2. Podział środków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w „Przewodniku dla Beneficjenta - rok akademicki 2013/14”stanowiącym załącznik nr VI do umowy finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” nr ERA/2013/MOB-SW/W/0192, zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie.

3. Planuje się realizację 4 wyjazdy.

4. Ustala się stawkę stypendium w kwocie 600 EUR, w formie ryczałtu, na wyjazd 7-dniowy (5 dni roboczych wyjazdu + 2 dni na dojazd bezpośrednio sąsiadujące z okresem pobytu) do wszystkich krajów UE, EOG, Chorwacji, Szwajcarii i Turcji.

5. W przypadku krótszego pobytu kwota stypendium ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

6. W przypadku pobytu krótszego niż 7 dni, kwota stypendium będzie wynosiła: 85 EUR (stawka dzienna) x liczba dni.

7. Nie ma możliwości uzyskać dofinansowania na pokrycie kosztów podróży.

8. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane w EUR, w formie przelewu na rachunek walutowy stypendysty.

9. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji przyjmującej.

10. Ewentualna końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus zostanie określona na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej, potwierdzającego czas pobytu na stypendium. Pobyt na stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia.

11. Ewentualne wolne środki, zwalniane w wyniku rezygnacji pracownika z wyjazdów lub powstałe w wyniku uzyskania dodatkowych środków z Narodowej Agencji, zostaną wykorzystane na kolejne wyjazdy lub przesunięte na działanie STA.

12. Osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

data modyfikacji: 2013-06-25 dodano: 2013-04-24, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel